Олимпиада на Леонард Ойлер

АРХИВ

Материали V Олимпиада на Леонард Ойлер 2012-2013

 • Правила на математическия конкурс - word, pdf
 • Правила на дистанционния етап - word, pdf
 • Първи тур на дистанционния етап - word, pdf
 • Втори тур на дистанционния етап - word, pdf
 • Трети тур на дистанционния етап - word, pdf
 • Четвърти тур на дистанционния етап – word, pdf

Материали VI Олимпиада на Леонард Ойлер 2011-2012

 • Правила на математическия конкурс - word, pdf
 • Правила на дистанционния етап - word, pdf
 • Първи тур на дистанционния етап - word, pdf
 • Трети тур на дистанционния етап - word, pdf
 • Четвърти тур на дистанционния етап – word, pdf

Материали III Олимпиада на Леонард Ойлер 2010-2011

 • Правила на математическия конкурс - word
 • Правила на дистанционния етап - word
 • Първи тур на дистанционния етап - word
 • Втори тур на дистанционния етап - word
 • Трети тур на дистанционния етап - word
 • Четвърти тур на дистанционния етап – word

Материали II Олимпиада на Леонард Ойлер 2009-2010

 • Правила на математическия конкурс - word
 • Правила на дистанционния етап - word
 • Втори тур на дистанционния етап - excel
 • Трети тур на дистанционния етап - word
 • Четвърти тур на дистанционния етап – zip[word], zip[pdf]